با هدف بررسی موانع ادغام شرکت های توزیعی پگاه انجام شد:

برگزاری جلسه کمیته حسابرسی پخش سراسری بازارگستر پگاه

پنجمین جلسه کمیته حسابرسی شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه، تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، در راستای انجام تکالیف صندوق بازنشستگی کشوری و رعایت الزامات حاکمیّت شرکتی، کمیته حسابرسی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه، در محل شرکت، برگزار شد.

در این کمیته که با هدف پایش کمیته های حسابرسی، تشکیل جلسه داد، موانع پیش روی ادغام شرکت های بازارگستر مناطق با شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه و روند پیشرفت کار، بررسی شد.

در این جلسه حسابرسی، مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و معاونت مالی و اقتصادی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه، همچنین، رامین رهبان و قربانعلی خاتم حسابرسان داخلی شرکت صنایع شیر ایران، حضور داشتند.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها