در مسیر بورسی شدن پگاه لرستان رخ داد؛

تشکیل کمیته حسابرسی پگاه لرستان

کمیته حسابرسی پگاه لرستان، با هدف انجام فرآیند و اقدامات قانونی مراحل ورود به بورس، تشکیل شد.

تشکیل کمیته حسابرسی پگاه لرستان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، در راستای انجام مراحل ورود به بورس و رعایت الزامات حاکمیّت شرکتی، نخستین جلسه کمیته حسابرسی پگاه لرستان، یکشنبه ۲۰ مهرماه، در پگاه لرستان تشکیل جلسه داد تا گامی از بورسی شدن این شرکت برداشته شود.

در این نشست، حسین بخشی مدیرحسابرسی و قربانعلی خاتم حسابرس داخلی شرکت صنایع شیر ایران همچنین، چنگیز قدم پور قائم مقام مدیرعامل و سید توکل شاهرخی معاونت مالی و اقتصادی پگاه لرستان، نیز حضور داشتند.

در این جلسه، به منظور ارتقاء و اعتلای فرهنگ سازمانی حسابرسی داخلی، احکام اعضای کمیته حسابرسی پگاه لرستان، به مهدی رفیعی و پیام اردلانی، اعطاء شد.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها