رقم یارانه نقدی و معیشتی سال 99

آن طور که در جداول مندرج در بودجه سال 99 قید شده است، رقم پرداختی یارانه نقدی و معیشتی سال 99 با تغییر مواجه نخواهد شد. البته این بین مباحثی نظیر ادغام این دو یارانه و کاهش رقم پرداختی به ۷۲ هزار تومان هم مطرح شد که با مخالفت کمیسیون تلفیق رو به رو شد.

رقم یارانه نقدی و معیشتی سال 99
مستقل آنلاین : آن طور که در جداول مندرج در بودجه سال 99 قید شده است، رقم پرداختی یارانه نقدی و معیشتی سال 99 با تغییر مواجه نخواهد شد. البته این بین مباحثی نظیر ادغام این دو یارانه و کاهش رقم پرداختی به ۷۲ هزار تومان هم مطرح شد که با مخالفت کمیسیون تلفیق رو به رو شد.
 
رقم پرداختی یارانه نقدی و معیشتی سال 99 با تغییر مواجه می شود؟
منبع : کارگر آنلاین
 
‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها