دلت با ملت فقط یک شعار نیست

مهر به یک ملت، مهر به زندگی این بار هم دلی، پیمان ملت با ملت است. رسالت ملت در این سال جدید همراهی و یک رنگیست تا در کنار هم این روزهای سخت را سپری کرده ، همراه با بهار نفسی تازه کنیم و برای ملت آرزوهایی پر از مهر داشته باشیم. دلت با ملت فقط یک شعار نیست. باور و پیمانیست که باهم برای گذر از این روزها خواهیم بست و بانک ملت به عنوان بانکی از دل ملت، همراه ملت است.

دلت با ملت فقط یک شعار نیست

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها