تعمیرات مسکن بیشترین تاثیر و تورم در قیمت مسکن

تورم اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری

لرستان بیشترین و آذربایجان غربی کمترین تورم در اجاره بها

روند افزایش اجاره‌بها در فصل تابستان 98 نشان می‌دهد، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در این مدت برابر با 27.1 درصد است.

تورم اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری

گروه اقتصادی مستقل آنلاین- شیرین سعیدی

این در حالی است که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که درصد تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مسکن، اجاره‌بها و هزینه‌های خدمات، نگهداری و تعمیر واحد مسکونی افزایش زیادی داشته‌اند. برای مثال تورم قیمت مسکن در یکسال منتهی به تابستان 98 حدود 24.1 درصد بوده در حالی که در یکسال منتهی به تابستان 97 این رقم حدود 11.2 درصد بوده است. البته هزینه‌های تعمیر و نگهداری مسکن در یکسال منتهی به تابستان 98 حدود 32.6 درصد و اجاره‌بها در همین مدت، حدود 24 درصد بوده است.  

 

شاخص و درصد تغییرات سالانه در بخش مسکن

شرح

تورم سالانه منتهی به تابستان 98

تورم سالانه منتهی به تابستان 97

مسکن

24.1

11.2

اجاره‌بها

24

11.2

خدمات نگهداری و تعمیر مسکن

32.6

9.2

 

 

یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های اجاره بهای واحدهای مسکونی و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است.

در تابستان 98 درصد تغییرات شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در کل کشور 23.1 درصد بوده در حالی که در همین مدت استان لرستان با 37.2 بیشترین میزان تغییرات و کمترین میزان را آذربایجان غربی با 11 درصد تغییر نسبت به سال گذشته داشته است.

به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 14.1 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١٢.١ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. در همین مدت استان‌های تهران، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و لرستان بیش از میانگین تورم کشوری در میزان اجاره بها افزایش قیمت داشته‌اند.  

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 24.0 درصد است. اطلاع مذکور در استان تهران (٣٣.٧ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (٩.٤ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

در فصل تابستان ١٣٩٨، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 151.9 رسید که نسبت به فصل قبل (١٤٢.٠)، ٦.٩ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با ٢٣.٦ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢.٧ درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٣.١ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٨(25.6 درصد)، 2.5 واحد درصد کاهش داشته است.

متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ١٣٩٨ برابر با 27.1 درصد است.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها