هم دلار گران است هم دولت از مردم طلبکار است!

روزنامه اطلاعات: راه آرامش بخشیدن به بازار ارز، اظهارنظرهای طلبکارانه دولت نیست؛ واقعیت کف بازار را بپذیرید.

هم دلار گران است هم دولت از مردم طلبکار است!

روزنامه اطلاعات نوشت:

گفتمان دولت در مواجهه با رشد اخیر قیمت ارز مانند گذشته زنگار زده و رنگ و رو رفته بوده و مورد پذیرش جامعه قرار نمی‌گیرد. دوری گفتمان ارزی دولت از واقعیت‌های کف اقتصاد و پیوند دادن آن با موضوعات ایدئولوژیک، شعاری و تریبونی فقط آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و البته لبخند پرمعنی افکار عمومی را هم به دنبال دارد و باعث کاهش قیمت ارز هم نمی‌شود و می‌بینیم که نشده است.

در نهایت هم، راه حل کنترل نرخ این روزهای بازار ارز که می‌دانیم ریشه‌ای روانی و ذهنی دارد، از آرامش بخشی به جامعه از طریق بیان صادقانه واقعیت‌ها به مردم و پرداختن به آرام کردن اذهان، به جای تحریک و سخنگویی طلبکارانه می‌گذرد؛ البته راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار و تک نرخی شدن آن می‌گذرد و چه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها