اول که می‌گویید هرماه هواپیما می‌خرید، بعد به بهانه کمبود هواپیما بلیت را گران می‌کنید؟

کیهان هم از افزایش قیمت بلیت هواپیما انتقاد کرد!

اول که می‌گویید هرماه هواپیما می‌خرید، بعد به بهانه کمبود هواپیما بلیت را گران می‌کنید؟

مگر نمی‌گویید هر ماه تعدادی هواپیما می‌خرید پس چرا به بهانه کمبود هواپیما بلیت را گران می‌کنید؟

اگـر افزایش قیمـت بلیت هواپیما بـه خاطر کمبود هواپیماسـت، پس چطور گفته می‌شود هر ماه تعدادی هواپیما خریـداری می‌شـود؟ اگر چنین است با افزایش قیمت خودسرانه باید برخورد شود؟

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها