بانک ملت در آستانه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان جذب سپرده

بانک ملت در آستانه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان جذب سپرده قرار گرفت.

بانک ملت در آستانه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان جذب سپرده

بانک ملت در آستانه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان جذب سپرده

میزان کل سپرده جذب شده در ۱۲ بانک بورسی به ۳۱۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده (حدود ۵۵% از نقدینگی)

بانک ملت با ۹۰۳ همت سپرده که ۱۶% از نقدینگی را شامل می شود در رتبه اول قرار دارد

بانک تجارت با ۵۵۰ همت و بانک صادرات با ۴۹۸ همت در رده بعدی قرار دارند.

منبع: کانال تحلیلی پارسیس

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.