آگهی فراخوان "خرید و تحویل 15،000 تن آهک کلوخه ای فله ای" طلای زرشوران

شرکت طلای زرشوران " آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی خرید و تحویل 15،000 (پانزده هزار) تن آهک کلوخه ای فله ای با دانه‌بندی 5 تا 8 سانتیمتر" را به فراخوان گذاشت.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، از اشخاصی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) 27 شهریور امسال مراجعه کنند.

متقاضیان پیشنهاد‌های خود را باید حداکثر تا پایان وقت اداری 10 مهرماه سال جاری در سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری کنند.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی این مناقصه ساعت 8.30 روز دوشنبه 11 مهرماه خواهد بود.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها