اهدا کمک های بانک توسعه تعاون به مددجوی بهزیستی

بانک توسعه تعاون همزمان با روز بهزیستی وتامین اجتماعی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی کمک هایی را به مددجوی تحت پوشش سارمان بهزیستی اهدا کرد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در بازدید یکی از خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی در محله شوش تهران اظهار داشت: امید است با توکل به خداوند متعال و هماهنگی دستگاههای دولتی با سازمان بهزیستی، تدابیر و اقدامات اثربخشی برای گره‌گشایی مشکلات گروه های تحت پوشش اتخاذ گردد.

وی افزود: بانک توسعه تعاون در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و کمک به خانواده های نیازمند، این همکاری و مشارکت را در تامین اقلام مورد نیاز مددجو با سازمان بهزیستی کشور به عمل آورده است.

محمد نصیری، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این بازدید گفت: زنان سرپرست خانوار از جمله گروه های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند که برنامه ها و کمک هایی مطابق بودجه های سالیانه و در قالب حقوق های ماهیانه به این گروه ها اختصاص می یابد و در خصوص این خانواده نیز ، کمک و مساعدت بانک توسعه تعاون بسیار راهگشا و موثر بوده است.

گفتنی است در این بازدید که با حضور فاطمه ارزانیان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، سید علی میرفخرایی معاون فرهنگی اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون و همزمان با مناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی صورت پذیرفت، برخی اقلام خوراکی و بهداشتی مورد نیاز به خانواده تحت پوشش بهزیستی اهدا گردید.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها