اتاقت خالیه مادر

فاطمه اعتمادیان شعری به نام اتاقت خالیه مادر در وصف مادران عزیز سروده است که باهم می خوانیم.

من ازاین مرگ می ترسم

ازسوز وساز  مرگ

 می ترسم

ازاین خفتن به زیر خاک یخ بسته،

 بدون روح می ترسم

تن عریان 

روح بی پروا

نفس در سینه حبس

تک وتنها 

می ترسم

تونیستی همدمم باشی؟

چراغ راه من باشی؟

به ناگاه در دلم امید 

هوای روز افتابی

کنار مادرومهرش 

بدور از غوغا و آشوبش

نسیم یاس من باش

ولی اکنون چه جایت خالیه  مادر

 ای مهرت همیشه بر دل وبرسر

"تورا من چشم در راهم"

 

وقتی نباشی 

خانه سردست

روح دل تنگست

هواسنگین است

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها