احمدی نژاد: از وقتی مردم را محروم کرده‌ایم این بلا سرمان آمده است

از وقتی مردم را محروم کرده‌ایم این بلا سرمان آمده است. در طول تاریخ ایران، مردم این منابع را حفظ کرده‌اند.

دیدگاه دکتر احمدی‌نژاد درباره حفاظت و بهره‌برداری از جنگلهای بلوط زاگرس

۱۳ میلیون هکتار جنگل بلوط در حال نابودی است. دولت چندهزار نفر را استخدام کرده که از اینها محافظت کنند. اینها شب و روز می‌دوند و کشته می‌شوند، ولی مگر می‌شود با دو هزار کارمند ۱۵۰ میلیون هکتار منابع طبیعی و محیط زیست و جنگل را حفاظت کرد؟ اینها را باید به مردم داد و گفت طبق این قانون بهره‌برداری کنید و حفاظتش هم برعهده شماست.

هر ده هکتار را به یک خانواده بدهیم و بگوییم بلوطش را جمع کن و بفروش، درخت هم بکار، گاو هم بگیر زیرش بچرد، حل می‌شود دیگر. لردی زندگی می‌کنند و بیشتر از من استاد دانشگاه درآمد خواهند داشت. ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن بلوط در حال نابودی است و بعد ما خوراک دام از خارج وارد می‌کنیم.

در طول تاریخ ایران، مردم این منابع را حفظ کرده‌اند. از وقتی مردم را محروم کرده‌ایم این بلا سرمان آمده وگرنه اگر این را به مردم بسپاریم، آن‌وقت یک درخت کم شود تکلیفش معلوم است. الان درخت کم شود یقه چه کسی را می‌شود گرفت. اگر بدانند این درختان نسل‌اندرنسل مال خودشان است که نمی‌گذارند از بین برود. کدام کشاورزی زمینش را از بین می‌برد. بعدش هم این فرهنگ می‌شود که از درختان مراقبت کنند. به کسی هم نمی‌فروشند، وقتی این درختان را به همه می‌دهید، ببرد که به چه کسی بفروشد؟ نظارت عمومی شکل می‌گیرد. الان این ‌همه داد می‌زنیم، مردم می‌گویند ما چه‌کاره‌ایم؟ جنگلبانی مراقب است، یکی هم هکتار هکتار درخت‌ها را قطع می‌کند، ما مردم چه‌کار کنیم؟ ولی وقتی دو میلیون خانواده را به این جنگل فرستادیم خودش بهترین مراقبت است. کمااینکه ایرانی‌ها چندهزارسال در جنگل بودند. آیا جنگل را از بین بردند؟

 مصاحبه با روزنامه شرق (اسفند ۱۳۹۷)

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها