مردم را به تمام دین‌ها بدبین کردید

دارید مردم را به هر چه نام دین دارد بدبین می‌کنید.

سیدمحمدعلی ابطحی

بگیر و ببندهای تابستانه برای دختران و زنان این کشور، بی‌حرمتی به دختران ایران و بی حرمتی به همه ایران است.

دختران و زنان ایران بالغ‌تر از آن هستند که دیگران برای پوشش آنها تصمیم بگیرند. چه نفوذی‌هایی پشت این تصمیمات هستند؟ دختران و زنان و مادران آینده و نسلهای آینده را به هر چه نام دین دارد بدبین می‌کنید.
ما توقع دینی کردن جامعه را از شما نداریم. بی‌دینی اجباری را به جامعه تحمیل نکنید.

دیروز در بام تهران خانم چادری به طرف بالا می‌رفت. به دختر خانم‌هایی که به طرف پایین می‌رفتند با لحن مهربانانه‌ای تذکر می‌داد: دخترم: گشت ارشاد دم در ایستاده، اذیتت نکنند.
چند سال پیش دختر چادری من می‌بایست جایی برود،‌ نرفت. گفت توی آن خیابان تازگی گشت ارشاد پست گذاشته، من از آنجا رد نمی‌شوم. ملت چپ چپ به من نگاه می کنند. فکر می‌کنند ما با این کارها موافقیم.

این را به عنوان کسی که اکثر خانم‌های خانواده خودمان و اطرافیانمان چادری هستند، شهادت می‌دهم با این طرح‌های افراطی و اجبارها و بگیر و بببند های امر به حجاب (به جای امر به معروف) آنها که به اختیار خود علاقمندند با چادر باشند و محجبه رنج می‌برند و آنها هم به سمت کم حجابی اجباری سوق داده می‌شوند. فضای تنفس و زندگی کردن را بر دینداران سخت نکنید. اجازه بدهید عده ای بتوانند با خیال راحت حجاب داشته باشند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها