درخواست یک اصولگرا؛

برادر گرانقدر آقای رئیسی، تمنا دارم یک هفته سفر تشریف نبرید

جبرائیلی در واکنش به نقش ناکارآمدی دولت در راه افتادن موج اعتراض ها به گرانی ، از رئیسی خواست ، یک هفته فعالیت های خود را تعطیل و کتاب پیشنهادی او را بخواند.

سید یاسر جبرائیلی ، فعال سیاسی اصولگرا نوشت :

 بزرگوار و عزیز ما! تمنا دارم یک هفته سفر تشریف نبرید، جلسات هیئت دولت را به معاون اول بسپارید، کارتابل نبینید... این کتاب را مطالعه بفرمایید.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها