چشم های زهرا بعد از مرگ هم می بینند

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی به ۳ بیمار هموطن نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: درزندگی دوباره ۳ بیمار هموطن هزار و صد و بیست وششمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی در مرکز پیوند اعضای منتصریه دانشگاه، ۳ عضو مرحوم، خانم زهرا مرشدلو ۶۲ ساله برای پیوند به بیماران نیازمند به طور رایگان اهدا شد.

به گزارش رکنا، دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد زهرا مرشدلو برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

وی گفت: قرنیه‌های مرحوم زهرا مرشدلو نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مرحوم زهرا مرشدلو از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد که پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها