6 نشانه اینکه از دیگران باهوش تر هستید! + ویژگی های مهم

در این مطلب با ویژگی های افراد باهوش که ممکن است از نظر دیگران تنبلی حساب شود آشنا می شویم !

برخلاف تصوراتی که وجود دارد هوش ما ربط زیادی به نمره و یا رشته ای که در آن درس می خوانیم ندارد اینجا با ویژگی های افراد باهوش که ممکن است از نظر دیگران تنبلی حساب شود آشنا می شویم !

باهوش

باهوشباهوش

باهوش

باهوش

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها