برنامه درسی سه شنبه ۲۵ آذر مدرسه تلویزیونی اعلام شد

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

برنامه درسی سه شنبه ۲۵ آذر مدرسه تلویزیونی اعلام شد

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

--------------------------------

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ 

نرم افزار کورل - پایه۱۰  - رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش 

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۹تا۹:۳۰

افترافکت  -پایه ۱۲ - رشته تصویر سازی -شاخه  کاردانش  

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

ریاضی ۱- پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها - -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 

لباس شب و عروس - پایه ۱۰ -رشته پوشاک -شاخه کاردانش 

------------------------------------------

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

   فارسی و نگارش       پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش        پایه  دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

 مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

  بازی و ریاضی         پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

 فارسی و نگارش           پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

  فارسی و نگارش       پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

------------------------------------

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی  - فصل ۶سفر آب  روی زمین      پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی - فصل۶ تنظیم هورمونی       پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی - فصل۵  نیرو         پایه نهم 

---------------------------

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  

  رشد حرفه ای معلمان- جلسات قبل و بعد نظارت 

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  

شیمی   دو   -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 

 زیست شناسی  دو    - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی   

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

 زیست شناسی سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی   

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 فیزیک یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

سه شنبه۲۵ آذر شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

سه شنبه  ۲۵ آذر شبکه قران ومعارف اسلامی.

......صبح ...

 

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان

........عصر ...

ساعت۱۵

دین و زندگی ۲ بخش معارف پایه یازدهم    رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 

ساعت۱۵:۳۰ 

پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه
 

منبع: ایرنا

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها