درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

درباره فساد

فساد و انواع آن، نظریه های فساد، فساد، فقر و نابرابری، فساد و جامعه مدنی/سعید مدنی/شروع دوره: چهارشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۱۷

درباره فساد

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها