81کیلومتر از مساحت تهران روی گسل اصلی زلزله است

ساختمان وزارت نفت باید جابجا شود

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: ۸۱ کیلومترمربع یا ۹ درصد شهر تهران در حریم و پهنه گسل‌های اصلی زلزله قرار دارند. بخشی از این گسل ها نیز در بافت فرسوده قرار دارند و همین ویژگی میزان خطر را دو چندان می‌کند. ممنوعیت احداث ساختمان‌های مهم روی گسل‌ زلزله به شهرداری مناطق ابلاغ شده است. ساختمان وزارت نفت روی گسل ساخته شده که اگر امکان جابجایی باشد باید جابجا شود. در برخی از مناطق کشور سالانه ۵۰ سانتی متر فرونشست داریم، وزارت نیرو باید بهره‌برداری از آب های زیرزمینی را مدیریت کند و چاههای غیرمجاز را مسلوب کند.

81کیلومتر از مساحت تهران روی گسل  اصلی زلزله است

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها