سیستان و بلوچستان بدون حقابه هیرمند نابود می‌شود

حقابه هیرمند احیا نشود سیستان و بلوچستان نابود خواهد شد.

سیستان و بلوچستان بدون حقابه هیرمند نابود می‌شود

خسرو معتضد گفت:

مقابله با کم آبی و خشکسالی به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان در حالی که افغانستان در مواجهه با حقآبه ایران اهمال و بی توجهی می کند یکی از مهمترین مسائلی است که نیاز به استفاده از سیاست گذاری ایران و استناد به قراردادهای فراوان بین المللی دارد.

بدیهی است در این زمینه ایران باید با جدیتی فراوان با تشکیل کمیسیون ویژه و حضور در مجامع بین المللی نسبت به این مسئله اقدام جدی به عمل آورد، در غیراینصورت سیستان و بلوچستان نابود خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها