مردم وقتی باور کنند که موضوعی بر اساس منافعشان است، تمام قد از آن حمایت خواهند کرد

هیچ کشوری نمی‌تواند تمامی مشکلاتش را یکباره و همزمان حل کند. ناب‌ترین قوانین هم بدون همراهی مردم، عقیم می‌مانند.

مردم وقتی باور کنند که موضوعی بر اساس منافعشان است، تمام قد از آن حمایت خواهند کرد

محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند تمامی مشکلات و چالش‌هایش را به یکباره و همزمان حل کند، گفت: در مسیر حل مشکلات محرم دانستن مردم، توضیح دادن به لحظه و صادقانه به جامعه، عذرخواهی کردن، برخورد با خاطیان، خبررسانی به صورت منظم و منسجم و هوشمندانه مواردی است که زنجیره وار مانع از شکل گیری نارضایتی عمومی و زدن برچسب ناکارآمدی مدیریتی به مسئولان می‌شود.

آنچه که در برجسته شدن اخبار مهاجرت از کشور نادیده گرفته می‌شود، تسری دادن موجی از نارضایتی در داخل کشور به جامعه و تبدیل شدن انگیزه مهاجرت به اقدامی مثبت و قابل تقدیر از سوی نخبگان است. 

 متاسفانه برخی از نخبگان خواسته یا ناخواسته بر هیجانات اجتماعی که خلاصه‌اش می‌شود «باید از کشور برویم» می‌دمند.

دولت و مجلس می‌توانند با اتخاذ سازوکارهایی سبب تقویت شاخص مشارکت مردم در حکمرانی شوند از جمله اینکه برای سیاستگذاری‌هایی که مخاطب عام و وسیعی در کشور دارند باید فرایندی تعریف کرد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی لحاظ شود.

این طرح‌ها باید از لایه‌های جدی و سخت گیرانه کارشناسانه بگذرند و در مراحل مختلف از مردم نظرسنجی شود و گام به گام در یک بسته رسانه‌ای منسجم مردم در جریان امر قرار گیرند. این تجربه در سایر کشورها به کار گرفته می‌شود و افزایش اعتماد عمومی را در پی داشته است.

بهترین قوانین بدون همراهی و قبول مردم، عقیم می‌مانند، تجربه نشان داده است که تغییرات ناگهانی و بدون فرایند اقناع سازی در زندگی روزمره مردم ایجاد تنش می‌کند و با ازبین بردن تحمل مردم، هرگونه مخالفت اجتماعی در سطوح مختلف اعتراض تا اغتشاش را میسر می‌کند.

ایده شوک درمانی بارها مخصوصا در مباحث اقتصادی بستر ناآرامی، اعتراض و اغتشاش را در کشور فراهم کرده، بنابراین بهتر است و باید تا حد امکان از اقداماتی که منجر به بروز نارضایتی در بدنه جامعه می‌شود دوری کرد.

در روند تقویت مشارکت مردم در حکمرانی به ویژه در حوزه نظارت و مطالبه گری اجتماعی نیازمند ایجاد یک نظام منسجم و دقیقی برای پایش کارشناسانه نگاه مردم به مسائل، اتفاقات روز کشور هستیم، پایشی که روشن خواهد کرد دغدغه و موضع مردم در آن مسئله مورد پرداخت دولت یا مجلس چیست در گام بعدی باید بر اساس منافع و مصالح مردم و کشور در مورد مسئله به مردم گزارش دهی صورت گیرد.

در مباحث کارشناسانه باید گام به گام اقناع سازی صورت گیرد، مردم وقتی باور کنند که موضوعی بر اساس مصالح و منافعشان و کشور است، تمام قد از آن حمایت خواهند کرد حتی اگر به دشواری و سختی دچار شوند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها