ارتباط مستقیم بین وضعیت اجتماعی افراد و مرگ‌ومیر

بر اساس تحقیق جدید انجام‌گرفته، ارتباط مستقیمی بین وضعیت اجتماعی افراد و مرگ‌ومیر آنها وجود دارد.​

مجله JAMA Network Open نوشت، ازدواج تاثیر بسزایی در کاهش خطر مرگ داشته و تقریباً ۱۵ درصد از میزان علل مختلف آن می‌کاهد.

محققان مرکز ملی سرطان در ژاپن پرونده پزشکی نیم میلیون فرد در آسیا را که در دهه پنجم زندگی خود قرار دارند، طی ۱۵ سال مورد پایش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افراد متاهل ۲۰ درصد خطر مرگ کمتری در حوادث، برخوردها و بیماری‌های قلبی دارند.

به گفته این محققان، پیش از این اکثر قریب به اتفاق تحقیقات در کشورهای غربی انجام گرفته بود و ساکنان آسیایی در این تحقیقات مغفول مانده بودند، اما این تحقیق روی ۶۲۳ هزار و ۱۴۰ نفر با میانگین سنی ۵۴ سال انجام گرفت که اکثراً یعنی ۸۶.۴ درصد از آنها متاهل بودند.

طی ۱۵ سال پایش اطلاعات این افراد، مجموعاً ۱۲۳ هزار و ۲۶۴ مورد مرگ در میان آنها به ثبت رسید که اکثر آن یعنی ۴۱ هزار و ۳۶۲ مورد بر اثر سرطان، ۱۴ هزار و ۵۶۳ مورد به دلیل مشکلات عروقی و مغزی و ۱۳ هزار و ۵۸۳ مورد به دلیل مشکلات دستگاه تنفسی از دنیا رفتند.

بنا بر این تحقیقات، مردان متاهل میانگین کمتری در مرگ‌ومیرها را به ثبت رساندند، زیرا مردان متاهل خود را کمتر در معرض زندگی ریسکی و اقدامات خطرناک، مصرف الکل یا مواد مخدر قرار می‌دهند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها