مسئولان شعار وطن پرستی می‌دهند اما فرزندانشان در کانادا و آمریکا هستند!

مسئولان ایران همواره از وطن‌پرستی و مبارزه با استکبار صحبت می‌کنند ولی فرزندانشان به کانادا و آمریکا بلاد کفر مهاجرت می‌کنند.

افزایش مهاجرت فرزندان مسئولان... می گویند فرزندان مان را برای «مبارزه با استکبار» به کشورهای غربی فرستادیم! 

به گزارش مستقل سیدجواد میری، جامعه شناس سیاسی گفت:

در گفت‌وگوهایی که با برخی از مسئولانی که فرزندانشان را به خارج از کشور فرستاده‌اند شنیدم که آنها مهاجرت فرزندانشان را به‌نوعی مبارزه با استکبار می‌نامند و می‌گویند اگر در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه و ... حضور داشته باشیم در مبارزه فرهنگی می‌توانیم نقش مهمی ایفا کنیم. باتوجه به نتایج به دست آمده باید بگوییم که حتی به این خواسته نزدیک هم نشده‌اند.

در حالی که مسئولان ایران همواره بر وطن‌پرستی و مبارزه با استکبار صحبت می‌کنند ولی در مقابل وقتی آمار مهاجرت فرزندانشان منتشر می‌شود می‌بینیم که دوگانه محسوسی به چشم می‌خورد.

نگاه مدیران و مسئولان ایران به غرب تغییر کرده است و آنها حالا به مهاجرت فرزندانشان به چشم یک فرصت نگاه می‌کنند و باتوجه به فضای زندگی آنها که عمدتا در بین اقشار مرفه جامعه است مهاجرت و آنچه تحصیل فرزندان در خارج از کشور نام گرفته است را امری طبیعی و عادی عنوان می‌کنند موضوعی که همچنان مسئولان رده بالای سیاسی و اقتصادی کشور به آن پی نبرده‌اند./آرمان ملی

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها