آیا این درست است که به بهانه عزاداری برای امام حسین به طبیعت آسیب وارد کنیم؟

متخلفانی که به بهانه عزاداری حدود ۳ نیسان چوب درختان جنگلی را در چهاردانگه ساری قطع کرده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها