نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت

آقای وزیر سلامت زنان باردار را به خطر نیندازید

۵۶ رئیس انجمن علمی تخصصی مرتبط با سلامت کشور در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره توقف دستورالعمل اخیر غربالگری هشدار دادند.

در بخشی از این نامه آمده است: احتراماً پیرو ابلاغ "دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان" به شماره ۳۸۸/۱۰۰ مورخ 25/03/1401، جامعه علمی کشور بنا به وظیفه ذاتی صیانت از علم پزشکی و به منظور دفاع از سلامت مردم به ویژه مادران و کودکان کشور عزیزمان موارد ذیل را به استحضار می رساند.

در این نامه تاکید شده است: در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور براساس نظر مقام معظم رهبری، باید در فرایندهای مختلف تصویب قوانین و تدوین آیین نامه‌ ها، از نظرات نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی از جمله انجمن‌های علمی استفاده کرد. در کمیته علمی تدوین دستورالعمل از هیچ یک از انجمن‌های علمی مرتبط دعوت به عمل نیامده است و از سوی دیگر بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می شود.

در این نامه بیان شده است: دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی میگردد و انها را به خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می کند.

در این نامه عنوان است: باعنایت به آنکه یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه نمودن عدالت برای آحاد جامعه است و این دستورالعمل شروع روند غربالگری را منوط به درخواست توسط والدین کرده است در صورتی که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی بهره باشند امکان درخواست تست های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی عدالتی در سطح کشور می شود و علاوه بر نقض عدالت زمینه ساز نقض تعهدحرفه ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری های جنینی می شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می شود.

در این نامه خاطرنشان شده است: در این دستورالعمل ارائه دهندگان خدمت درصورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه دهندگان خدمت می شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می شود که بی شک همه طرف ها به ویژه مردم متضرر می شوند ۵.مستندا به بند ۲ و ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ث تبصره۲ ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴-۱-۲ و ۳ و ۱-۲-۳ منشور حقوق بیمار و مواد ۱۸ و ۵۲ و ۶۱ و ۶۶و ۶۷ و ۷۶ و ۱۰۶ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۹۷ و ماده ۵۶ منشور حقوق جامعه پزشکی ایران مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل فوق الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم های باردار می شود.

در بخش انتهای این نامه آمده است: لذا امضا کنندگان نامه ذیل از آن مقام به عنوان متولی نظام سلامت کشور درخواست دارند که در یک شورای موثق علمی با حضور نمایندگان جامعه پزشکی و حقوقی مرتبط ضمن رفع فوری آسیب های پزشکی فنی و اخلاقی و حقوقی این دستورالعمل، از بدعت گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور ممانعت کرده امکان طراحی و اجرای دستورالعمل مبتنی بر اصول علمی، اخلاق حرفه ای با رعایت عدالت اجتماعی توسط دستگاه متولی سلامت فراهم شود و از مداخلات غیر کارشناسانه پیشگیری شود تا خدمت ضروری غربالگری ناهنجاری های جنینی که در چارچوب قوانین و موازین عمومی و تخصصی جهانی و کشوری ممکن در دسترس است، برای همه مردم کشور بویژه قشر محروم فراهم شود./انتخاب

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها