• احمدی نژاد در مصاحبه جدیدش گفت: با حصر هیچکس موافق نبودم. از برخوردهای وزارت اطلاعات در زمان ریاست جمهوری ام اطلاعی…

شخصیت‌ها