• صلح در خلیج فارس، هدف عمران خان از سفر به تهران

    نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: «رئیس جمهوری آمریکا چنین نظری داشت که من…

دیپلماسی