نتایج جستجو :

  • انتخابات۸۸ ما را ازمناظره مستقیم محروم کرد

    عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با مستقل:

    انتخابات۸۸ ما را ازمناظره مستقیم محروم کرد

    به جهت بررسی ابعاد مختلف مناظرات سیزدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کردیم با عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا و روزنامه نگار که مشروح آن را می‌خوانیم: