نتایج جستجو :

  • نظام باید به صورت تدریجی اصلاح شود

    رییس دولت اصلاحات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شیراز:

    نظام باید به صورت تدریجی اصلاح شود

    جمهوری‌ای که زنان در آن شهروند نباشند جمهوری نیست و وجه جمهوریت نظام اقتضا می‌کند حقوق زنان نیز در جامعه رعایت شده و آنان نیز از حقوق شهروندی برخوردار باشند.