• در این ویدئو مصاحبه وکیل شجریان،محمدحسین آقاسی، با خبرگزاری ایرنا در مورد پرونده قضایی محمدرضا شجریان را می‌بینیم.

موسیقی