• همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه: صف خرید در بازار با شناسایی سود و عرضه سهام از طرف سهامداران حقیقی شروع شد و…

بورس و بیمه