• با شیوع ویروس کووید-۱۹ و پیشرفت روز به روز آلودگی این بیماری درسطح جهان اکنون این مساله به یکی از بزرگترین بحران‌های…

اقتصاد جهان