• کرونا علاوه بر صدمات و آسیب‌‌هایی که به جامعه ما وارد کرد، واقعیت‌هایی را نیز آشکار نمود. از جمله ناکارآمدی بسیاری از…

اجتماعی

یادداشت اجتماعی