نتایج جستجو :

  • هر ثانیه تبلیغ در مراسم اسکار؛ حدود 3 میلیارد تومان

    هر ثانیه تبلیغ در مراسم اسکار؛ حدود ۳ میلیارد تومان

    پخش تلویزیونی مراسم اسکار شامل ۶۰ تا ۷۰ آگهی تبلیغاتی است که بنا بر اعلام منابع آگاه کمپانی دیزنی برای هر ۳۰ ثانیه بین ۱.۶ میلیون دلار تا ۲.۱ میلیون دلار دریافت می‌کند (حدود ۳ میلیارد تومان برای هر ثانیه).

.