نتایج جستجو :

  • توسعه جنگل ها و ارتفاعات عربستان!

    جدیدترین برنامه بن سلمان:

    توسعه جنگل ها و ارتفاعات عربستان!

    محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از عزم این کشور برای استراتژی سرمایه گذاری 13 میلیارد دلاری جهت توسعه منطقه عسیر به یک مقصد گردشگری اعلام کرده است و قصد دارد 10 میلیون بازدید کننده را تا سال 2030 جذب کند.