نتایج جستجو :

  • ماهی از سفره های مردم پر می کشد

    با سیاست های غلط دولت؛

    ماهی از سفره های مردم پر می کشد

    مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: خشکسالی‌، کمبود نهاده ماهی و سیاست‌های غلط دولت این احتمال را تقویت کرده است که در مهر و آبان سال جاری شاهد کاهش تولید و در نتیجه انفجار قیمت ماهی باشیم.