نتایج جستجو :

  • اینترنت زنان بی‌حجاب قطع شد

    اینترنت زنان بی‌حجاب قطع شد

    مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب از جمله مجازات های طرح جدید حجاب و عفاف است.

  • جریمه به خاطر بی حجابی مشخص شد

    جریمه به خاطر بی حجابی مشخص شد

    موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سخت‌گیری‌های مجدد درباره موضوع حجاب می‌گوید: در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد برای بی‌حجابان پیامک ارسال می‌شود.

.