نتایج جستجو :

  • کریپتولند و ارتباطش با محمود احمدی نژاد!

    کریپتولند و ارتباطش با محمود احمدی نژاد!

    ماجرای رابطه احمدی‌نژاد با کریپتولند چیست؟ بیش از سه ماه است که سینا استوی، مدیرعامل صرافی کریپتولند به جرم پولشویی دستگیر شده و پول کاربران این صرافی بلوکه شده است. برخی از سایت‌های خبری و کاربران کریپتولند مدعی هستند دستگیری سینا استوی با حمایت از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد چندان بی‌ارتباط نیست. تجارت‌نیوز در این ویدیو به رابطه احمدی‌نژاد با سینا استوی پرداخته است.