نتایج جستجو :

  • جهان در انتظار طوفان های شدید و ویرانگر

    جهان در انتظار طوفان های شدید و ویرانگر

    مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد: روند فعلی تغییرات آب و هوایی ممکن است خطر طوفان های پی در پی را در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایالات متحده افزایش دهد. این موضوع می تواند خسارات مادی و جانی زیادی در پی داشته باشد.

.