نتایج جستجو :

  • جوان‌ترین رئیس‌جمهور حال حاضر دنیا رای آورد!

    جوان‌ترین رئیس‌جمهور حال حاضر دنیا رای آورد!

    "گابریل بوریک" 35 ساله توانست با کسب آرای 56 درصد از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری شیلی، عنوان جوان ترین رییس جمهوری حال حاضر دنیا و جوان ترین رییس جمهوری تاریخ شیلی را از آن خود کند.