نتایج جستجو :

 • "بازرگان" و شرافتِ استعفا 
 • اعتراض کنیم، اعتراض نکنیم؟

  اعتراض کنیم، اعتراض نکنیم؟

  یادداشت «اعتراض کنیم، اعتراض نکنیم؟» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

  اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

  یادداشت «اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

  اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

  کمتر از دوماه به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه امسال (۱۴۰۰) باقی مانده و مطابق معمولِ دوره‌های پیشین، جناح‌های سیاسی در تدارک سازوکارهای انتخاباتی و تکاپو برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری هستند.

 • فقدان کفایت رضا پهلوی

  فقدان کفایت رضا پهلوی

  یادداشت «فقدان کفایت رضا پهلوی» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • یک سو سکوت، یک سو پرخاش

  یک سو سکوت، یک سو پرخاش

  یادداشت «یک سو سکوت، یک سو پرخاش» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • سرداران نسل ما

  سرداران نسل ما

  یادداشت «سرداران نسل ما» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • ناکامی یانکی‌ها

  ناکامی یانکی‌ها

  یادداشت «ناکامی یانکی‌ها» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود

  تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود

  یادداشت «تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • کابینه فراموشکار

  کابینه فراموشکار

  یادداشت «کابینه فراموشکار» نوشته هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.