نتایج جستجو :

  • مذاکره با آمریکا سم مهلک است

    قدیری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با مستقل:

    مذاکره با آمریکا سم مهلک است

    به جهت نگاهی به وقایع و احتمالات انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کردیم با دکتر محمدحسن قدیری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا که مشروح آن را می‌خوانید: