نتایج جستجو :

  • بیش از ۳۷۰ هزار سقط جنین در ایران

    هر سال رخ می‌دهد؛

    بیش از ۳۷۰ هزار سقط جنین در ایران

    پژوهشگر جمعیت و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفت: سالانه حداقل ۳۷۰ هزار سقط‌جنین در ایران رخ می‌دهد که از این…

1