نتایج جستجو :

  • دریای خزر به زودی خشک می‌شود؟

    دریای خزر به زودی خشک می‌شود؟

    هرچند خشک‌شدن دریای خزر را نباید با اصطلاحات آخرالزمانی تعریف کرد اما این پدیده می‌تواند عواقب جدی اقتصادی، جمعیتی،…

1