نتایج جستجو :

  • بترسید از روزی که مردم یکجا به حساب همه‌ شما برسند

    بترسید از روزی که مردم یکجا به حساب همه‌ شما برسند

    گمان نکنید مردم این خلف وعده‌های شما و سرپوش گذاشتن بر خلاف‌ها را فراموش خواهند کرد. بترسید از روزی که کاسه صبر مردم لبریز شود و یکجا به حساب همه‌ی شما برسند. اگر می‌خواهید مردم شما را باور کنند، این نماینده قانون‌شکن را از مجلس اخراج کنید.

  • کشور به میدان تاخت و تاز تبدیل شده است

    کشور به میدان تاخت و تاز تبدیل شده است

    منظور این نیست که جناح اصولگرا بداخلاق است و جناح اصلاح‌طلب از این قبیل بداخلاقی‌ها مبراست. متأسفانه کشور ما به میدان تاخت و تاز بداخلاق‌های سیاسی از جناح‌های مختلف تبدیل شده است.