نتایج جستجو :

  • برای مذاکره با آمریکا سر و دست می‌شکنند

    طعنه اکبر اعلمی به تندروها در گفتگو با مستقل:

    برای مذاکره با آمریکا سر و دست می‌شکنند

    دولت بایدن برای نشان دادن حسن نیت خود احتمالا در همان هفته‌ها و ماه‌های نخست تحویل گرفتن کاخ سفید، بخشی از تحریم‌ها را برطرف و برای مذاکره با دولت روحانی از خود چراغ سبز نشان خواهد داد.