نتایج جستجو :

  • اعلام راهکارهای حمایت از بازنشستگان فرهنگی + جزئیات

    اعلام راهکارهای حمایت از بازنشستگان فرهنگی + جزئیات

    معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران، گفت: یکی از مهمترین سیاست‌هایی که اداره‌کل شهر تهران دنبال می‌کند این است که تا حد امکان بازنشستگان را در حوزه مدیریت امورشان دخیل کند.