نتایج جستجو :

  • واکسن "رازی کوو پارس" به احتمال زیاد مجوز اضطراری می‌گیرد

    واکسن "رازی کوو پارس" به احتمال زیاد مجوز اضطراری می‌گیرد

    واکسن "رازی کوو پارس" به احتمال زیاد مجوز اضطراری می‌گیرد جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران: مجوز اضطراری به این واکسن ایرانی به احتمال بسیار زیاد پس از ورود و انجام بخشی از فاز سوم کارآزمایی تعلق می‌گیرد. در حال حاضر واکسن های ایرانی "کوو ایران برکت" و "پاستوکووک" مجوز اضطراری را دریافت کرده اند. واکسن رازی کوو پارس مرحله دوم کارآزمایی بالینی خود را با موفقیت به اتمام رسانده است./ایرنا