نتایج جستجو :

  • چرا از خوردن بعضی غذاها سیر نمیشیم؟

    چرا از خوردن بعضی غذاها سیر نمیشیم؟

    غذا خوردن برای بیشتر ما عملی لذت بخش است. لذتی که بعد از خوردن غذا تجربه می کنیم ناشی از ترشح دوپامین در مغز ما است.

  • نقش تغذیه در سلولیت و مقابله با آن

    نقش تغذیه در سلولیت و مقابله با آن

    سلولیت معمولا زمینه ژنتیکی یا هورمونی دارد اما چون در اثر تجمع چربی در ران و باسن ایجاد میشود، تحت تاثیر اصول شیوه زندگی یعنی تغذیه و فعالیت بدنی هم هست.