• بیماری سارس یا کروناویروس نوعی بیماری تنفسی شبیه سرماخوردگی است که در سال ۲۰۰۲ منجر به مرگ حداقل ۷۰۰ نفر در چین شد.…

مطالب مفید